Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

REKTORI UTASÍTÁS - COVID-19

12/2020. sz. Rektori utasítás
2020. november 10., 23:20
12/2020.sz. Rektori utasítás
a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet végrehajtásáról a Miskolci Egyetemen a COVID-19 fertőzés terjedésének csökkentése érdekében

 

12/2020.sz. Rektori utasítás

a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet végrehajtásáról a Miskolci Egyetemen a COVID-19 fertőzés terjedésének csökkentése érdekében

Az utasítás célja, hogy szabályozza a veszélyhelyzeti rendeleti jogalkotás végrehajtását a Miskolci Egyetemen (továbbiakban: Egyetem), az eddig kiadott rektori utasításokkal összhangban.

Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, valamint az egyetemi polgárokra, így tehát az Egyetemmel munkaviszonyban álló, munkavégzésre irányuló egyéb, vagy hallgatói jogviszonyban álló személyekre.

A jelen tárgykörben korábban kiadott rektori utasítások továbbra is hatályban maradnak azzal, hogy jelen utasítás azokat megerősíti, a Kormányrendeletben is megjelent szabályokat kihangsúlyozza.Oktatási feladatok

 1. Az Egyetem fenntartja a már korábban elrendelt távoktatást, így minden oktatással kapcsolatos tevékenységet (előadások, gyakorlatok, konzultációk, vizsgák) online formában kell teljesíteni.
 2. A szorgalmi időszak alatti számonkérések módját, valamint a vizsgáztatás rendjét az oktatási egységek jogosultak saját hatáskörben meghatározni az 1. pontban foglaltakra tekintettel.
 3. Az egyetemi óra keretében szervezett sportfoglalkozások szünetelnek, a hallgatói hiányzásokat jelen utasításban foglalt időtartamra vonatkozóan igazoltnak kell tekinteni.
 4. Az oktatási időszakon kívül sportfoglalkozást tartani tilos, az egyetemi sportlétesítmények (különösen konditermek, fedett teniszpályák) zárva tartanak. Ez alól kivételt képez a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és zárt kapus sportrendezvény. Az Egyetem területén csak egyéni szabadidős sporttevékenység folytatható.Munkavégzés rendje

 1. A munkavégzést továbbra is úgy kell megszervezni, hogy lehetőség szerint irodánként csak egy munkavállaló tartózkodjon a zárt térben. Ennek érdekében a munkairányítók jogosultak elrendelni a távmunka végzését, vagy a dolgozók munkarendjét úgy megszervezni, hogy váltott munkarendben a személyes jelenlét és távmunka végzésének együttes lehetőségével lássák el feladatukat az egyetemi munkavállalók.Rendezvények korlátozása

 1. Minden rendezvény megtartása visszavonásig tiltott az Egyetemen.
 2. A személyes részvételt igénylő munkaértekezletek helyett minden esetben az elektronikus, digitális utat kell előnyben részesíteni.Kollégiumokra vonatkozó rendelkezések

 1. Az Egyetem kollégiumai bezárnak, a hallgatók kötelesek kiköltözni a kollégiumokból 2020. november hó 14. nap 16.00 óráig. A kiköltözés alól, indokolt esetben adható felmentés, a rektorhoz 2020. november hó 12. nap 20 óráig elektronikus úton (rektor@uni-miskolc.hu) intézett és dokumentációval alátámasztott kérelem alapján. Kizárólag a határon túli és külföldi hallgatók, a hatósági házi karantén kötelezettséget teljesítők, valamint rektori méltányossággal rendelkezők jogosultak a kollégiumokban tartózkodni. A kiköltözés részletes rendjéről a kollégium vezetése ad tájékoztatást.
 2. A bent maradó hallgatók kötelesek a kollégium vezetésének előírásait követni, betegség esetén haladéktalan jelzést küldeni és intézkedésig a kijelölt helyen tartózkodni.Kijárási tilalomhoz és egyetemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabályok

 1. Az Egyetem nyitvatartási rendje a kijárási tilalomhoz igazodik, a munkaszervezés annak betartásához kell, hogy kapcsolódjon, így este 19:00 és reggel 06:00 óra között az Egyetem nem látogatható. Ez alól kivételt képeznek a munkaköri leírásban rögzített többműszakos, ügyeleti tevékenységet ellátó munkavállalók. A munkát úgy kell megszervezni, hogy lehetőség szerint a Kormány rendelete által meghatározott tilalmi időpontokban már mindenki otthon tartózkodjon.
 2. Amennyiben a munkavégzésre tekintettel valaki az 1. pont szerinti és a Kormányrendelet által meghatározott időpontok között nem tud hazaérni, úgy azt egyetemi jogviszonyigazolással tudja jelezni a hatóságok felé egy esetleges ellenőrzés során. Az Emberi Erőforrás-gazdálkodási és Stratégiai Osztály a vonatkozó dokumentumot elkészíti és eljuttatja a szervezeti egységek részére.
 3. A Könyvtár szolgáltatásai kizárólag az online felületeken működnek tovább, azonban az Olvasóterem és egyéb helyiségek nem látogathatók, ott tartózkodni tilos!
 4. Az egyetemi Menza, mint üzemi étkezde a korlátozások ellenére is fogadja az egyetemi dolgozókat, a járványügyi szabályok fokozott betartása mellett.Záró és vegyes rendelkezések

 1. Az Egyetem továbbra is kiemelt figyelmet fordít a járvány terjedésének megelőzésére, ennek érdekében ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy csak egészséges, a koronavírus tüneteivel nem rendelkező személyek léphetnek be az Egyetem területére.
 2. Az Egyetem teljes területén – így a zárt tereken és azon kívül is minden (köz)területen – a maszk használata továbbra is kötelező!
 3. A járványügyi helyzet változása esetén haladéktalanul tájékoztatást ad az Egyetem, ezért kérjük, hogy az egyetemi kommunikációs felületeket kísérjék folyamatosan figyelemmel.Jelen utasítás 2020. november hó 11. napján lép hatályba és rendelkezései – eltérő tartalmú utasítás hiányában – 2020. december 11. napjáig maradnak hatályban azzal, hogy jelen utasítás nem érinti a korábban – a koronavírus második hullámában – kiadott 2/2020., 6/2020., 8/2020., 9/2020., 10/2020., 11/2020. Rektori utasításokban foglaltakat, azok hatályban maradnak, még azonos tartalmú rendelkezések esetén is.

Miskolc, 2020. november 10.

 

   

Prof. Dr. Horváth Zita
rektor

 

 

Bolyai Kollégium