Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

REKTORI UTASÍTÁS - COVID-19

2/2020. sz. Rektori utasítás
2020. szeptember 3., 10:20
A Miskolci Egyetem területén a COVID-19 fertőzés kockázatának csökkentésére irányuló eljárásrendről szóló 1/2020. rektori utasítás módosításáról

 

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020 (VI.17) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel, a felsőoktatásban résztvevő személyek élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának védelme, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és intézményi működés stabilitásának garantálása, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése érdekében a Miskolci Egyetem az 1/2020. utasításban foglaltakat rendelte el.
A módosított ágazati ajánlás szükségessé teszi az eljárásrend módosítását, ezért azokat figyelembe véve az alábbi intézkedéseket rendelem el, amely kiterjed az Egyetemmel munkaviszonyban, megbízási, illetve hallgatói jogviszonyban álló minden egyetemi polgárra, valamint az Egyetemmel szerződéses viszonyban álló személyekre, szervezetekre is.

 

I. Általános szabályok

 1. 1. A felsőoktatási intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
  A megbetegedés jellemző tünetei:
  • köhögés,
  • nehézlégzés,
  • légszomj,
  • láz,
  • hidegrázás,
  • izomfájdalom,
  • torokfájás,
  • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar,
  • émelygés,
  • hányás és/vagy
  • hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul telefonon vegye fel a kapcsolatot háziorvosával vagy az egyetem orvosával. Az egyetemi rendelő elérhetősége rendelési időben (7.00-18.00 óra között): 0646/565-391, 0646/565-111/14-93-as mellék. A rendelési időn túl illetve hétvégeken a városi ügyeletet szükséges hívni a 06 46/477-104-es telefonszámon.

 1. Az Egyetem létesítményeibe történő belépés csak a kijelölt bejáratokon, maszk viselése mellett lehetséges, testhőmérséklet mérését és kötelező kézfertőtlenítést követően.
 2. Az intézményeken belül zárt térben, illetve szabadtéri rendezvényeken a maszk használata kötelező.
 3. Kiemelten fontos a személyi higiéné betartása, így a gyakori szappanos kézmosás és alkoholos kézfertőtlenítés, a köhögési etikett betartása, az arc, szem felesleges érintésének kerülése, a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használata.
 4. Az Egyetem létesítményeinek a közös használatú zárt terein (büfé, folyosó, WC), illetve egyéb zárt terein (előadó, szemináriumi terem, gyakorlati hely, stb) a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetén is.
 5. Szükséges a megfelelő fizikai távolságtartás (1,5-2 méter) betartása az intézmény teljes területén belül.
 6. A 4. pontban meghatározott tereken kívül a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, zárt térben maszk viselése kötelező.
 7. Felesleges csoportosulások tilosak.
 8. Hivatali ügyintézés közben a maszk viselése kötelező.
 9. Az irodákban a székek, asztalok, munkaállomások elhelyezése a megfelelő védőtávolság betartásával történjen.

II. Oktatással kapcsolatos ügyek

 1. Beiratkozás
  • Javasolt az online beiratkozás lehetőségének biztosítása, elkerülve ezzel a sorban állás kialakulását
  • Amennyiben az online beiratkozás nem megoldható, a hallgatók beiratkozását ütemezni kell.
 2. Előadások megtartása
 3. A nagylétszámú évfolyamok esetén, az órarend összeállításakor vegyék figyelembe, a több, kisebb csoportos oktatás kialakításának fontosságát.
 4. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásainak figyelembe vételével a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Zárt térben a maszk viselése kötelező.
 5. A nagy hallgatói létszámot érintő tanórákat online módon – lehetőség szerint élőben a megfelelő interaktivitást biztosítva - célszerű megtartani.
 6. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és kórházhigiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljanak meg.
 7. Amennyiben ez nem megoldható, a rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.
 8. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell. Zárt térben a maszk használata kötelező.
 9. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítsa le.
 10. A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
 11. A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.
 12. A hallgatók beosztását előre el kell készíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen lévő hallgatói létszámot.
 13. A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
 14. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése kötelező.
 15. Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek
 16. Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges.
 17. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata.
 18. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
 19. Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül.
 20. Speciális számonkérés! kor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az eszközöket (pl. képzőművészeti, zenei oktatás, sport, számítógép stb.) minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni, melyről a vizsgáztatónak szükséges gondoskodni.
 21. Gyakorlatok megtartása
 22. Hallgatói kapcsolattartás
 23. A számonkérés, beszámolás rendje

III. Kollégiumi ügyek

 1. Hallgatók elszállásolása
  • A kollégiumokban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat
  • A beköltözésénél pretriázsolás (fertőzöttség kockázatának felmérése) és ennek dokumentálása – kérdőív (melléklet) és testhőmérés – szükséges.
   • ezt naponta minden személy esetében el kell végezni, a tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni
  • A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni.
  • A bejáratnál, folyosókon tájékoztatót kell elhelyezni a kollégium rendjéről.
  • A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő-és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók az I. pontban rög! zített távolságtartási és maszkviselési szabályokat.
 2. Együttélés szabályai
 3. A hallgatók ne használják egymás használati tárgyait, ruházatát, ha mégis, használat után fertőtlenítsék.
 4. A hűtőszekrényben tárolt ételeket tegyék zárt dobozokba.
 5. A kollégium lakóin kívül idegen személy ne tartózkodjon a kollégiumi szobákban.
 6. Ha zárt térben több személy együttesen tartózkodik a maszk használata kötelező.
 7. A férőhelyek 5 %-át célszerű üresen fenntartani, elkülönítési és hatósági karantén céljából.
 8. Karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell biztosítani.
 9. Fertőzésgyanú esetén az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban történjen meg, ezt követően az I. pontban rögzített elérhetőségeken fel kell venni a kapcsolatot az egyetem orvosával vagy a városi ügyelettel.
 10. Izolálásra szükséges szobák kijelölése

IV. Tanévnyitó rendezvények, diplomák, kitüntetések átadása, egyéb rendezvények megtartása

 1. A rendezvény tartására kijelölt zárt helyiségben (Díszaula, Főbejárat előtér, stb) csak annyi fő vehet részt, aki a minden irányban 1,5 m távolságra elhelyezett székeken (ennek hiányában a védőtávolság betartása mellett) elfér, azzal, hogy a jelenlevők összlétszáma nem haladhatja meg az 500 főt.
 2. Valamennyi elsőéves hallgatónak az eskütétel lehetőségét biztosítani kell, a jelen útmutató és az érvényes rendelkezés szerint, szükség esetén több csoportra bontva.
 3. Mindenki, aki a teremben tartózkodik, használjon maszkot, azzal, hogy a hallgató a diploma átvételének idejére leveheti, de helyének ismételt elfoglalásakor vissza kell vennie.
 4. Használjanak kesztyűt a diplomák, kitüntetések átadása/átvétele esetén.
 5. Az ünnepély végén, a hozzátartozók az ünnepelteket az udvaron fogadhatják a szociális távolság betartása mellett.
 6. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.
 7. A rendezvényeket csak kivételesen indokolt esetben lehet megtartani.
 8. Az I. Általános szabályokban rögzített maszkviselési szabályok betartása kötelező.

V. Sportfoglalkozások rendje

 1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző hallgató, illetve edző vehet részt, a hallgatók pretriázsolása – kérdőív (melléklet), testhőmérés - szükséges.
 2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására.
 3. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.
 4. 4. Sportfoglalkozásokon, kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző hallgató, illetve edző vehet részt.

VI. Takarítás rendje

 1. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az egyetemi takarítási protokoll kiegészül a virucid felületfertőtlenítő szerrel történő fertőtlenítéssel, az előírt dokumentálás mellett.
 2. A gyakran érintett felületeket (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) rendszeresen fertőtleníteni kell.
 3. A rendezvények előtt és után fertőtlenítő takarítás szükséges.
 4. A helyiségeket folyamatosan szellőztetni szükséges lehetőség szerint természetes módon. Amennyiben lehetséges kérjük a klíma használatának mellőzését. Split klíma használata esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot
 5. Kollégiumokban az ágyneműt zárt rendszerbe (pl. nylon zsák) kell gyűjteni és fertőtlenítő mosószert kell használni a mosásához
 6. A WC-ben folyékony szappan, papír kéztörlő, WC papír elhelyezése szükséges, a folyosókon, közösségi helyeken kézfertőtlenítő áll rendelkezésre.
 7. A fertőtlenítők kihelyezése és utántöltése, ellenőrzése folyamatos feladat.
 8. A fertőtlenítő szerek beszerzését a szervezeti egység kezdeményezi a Jogi és Beszerzési Osztályon keresztül.

A járványügyi helyzet változása esetén haladéktalanul tájékoztatást adok, ezért kérem, hogy az egyetemi kommunikációs felületeket kísérjék figyelemmel.

Jelen utasítás a kiadás napjával lép hatályba.

Miskolc, 2020. szeptember 1.

Prof. Dr. Horváth Zita s.k
rektor

 


1. számú melléklet
2. számú melléklet

 

 

Bolyai Kollégium