Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

FELVÉTELI ÜTEMTERV - 2020/2021.

Jelentkezés a kollégiumba a 2020/2021. tanévre
2020. április 21., 12:20
Minden jelenlegi és új Hallgató figyelmébe ajánljuk a következő tanév kollégiumi felvételi eljárásának menetrendjét.

 

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÜTEMTERV

2020/2021. tanév

1. A ME-HÖK elkészíti a felvételi ajánlást.

 • Határidő: 2020. április 20. (hétfő)

2. Az Elektronikus Pályázati Rendszer felkészítése a pályázatok fogadására. A pályázati feltételek tartalmának felülvizsgálata (ME-HÖK KB által).

 • Határidő: 2020. április 20. (hétfő)

3. A ME-HÖK KB a felvételi követelményeket ellenjegyzés után nyilvánosságra hozza a kihirdetésre helyben szokásos módon (hirdetőtáblák, honlap, Neptun rendszer).

 • Határidő: 2020. április 20. (hétfő)

4. Az egyetem rektora dönt a Bolyai Kollégiumban és az Uni-Hotel Diákotthonban rendelkezésre álló férőhelyek számáról. A rektori döntés előtt a tervezetet a ME-HÖK KB egyetértési jogának gyakorlása érdekében véleményezi.

 • Határidő: 2020. május 1. (péntek)

5. A Miskolci Egyetem hallgatói az internet alapú Elektronikus Pályázati Rendszeren keresztül kötelesek jelentkezni (www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys). Az igénylők elektronikusan kitöltik a pályázati lapokat és csatolják a megfelelő igazolásokat.

A PÁLYÁZATI IDŐSZAK KEZDETE: 2020. április 28. (kedd) 1200

A PÁLYÁZATI IDŐSZAK VÉGE: 2020. május 26. (kedd) 2400

6. A kollégium vezetése a ME-HÖK KB-val egyeztetve megadja a karok rendelkezésére álló férőhelyek keretszámát.

 • Határidő: 2020. május 26. (kedd)

7. A ME-HÖK KB az Elektronikus Pályázati Rendszeren keresztül értesítést küld azon hallgatóknak, akiknek pótolniuk kell valamilyen igazolást a pályázatuk sikerességéhez.

 • Határidő: 2020. május 31. (vasárnap)

 • A hiányzó igazolások pótlásának határideje 2020. június 11. (csütörtök) 2400

8. A ME-HÖK KB megadja a rendelkezésre álló férőhelyek karok közötti, valamint a Bolyai Kollégium és az Uni-Hotel Diákotthon férőhelyeinek karok közötti elosztását.

 • Határidő: 2020. június 3. (szerda)

9. A kari HÖK KB-k megtartják a felvételi eljárást és döntésük eredményét leadják az E/2. kollégium 10-es szobájában.

 • Határidő: 2020. június 16. (kedd) 1000

10. A felvételi eljárás eredményét a kari HÖK KB elnökök a kollégiumi vezetés ellenjegyzése után közzéteszik. A felvételi eljárás eredményét a kari HÖK honlapján, valamint a következő internet címen is meg lehet tekinteni: http://kollegium.uni-miskolc.hu.

 • Határidő: 2020. június 18. (csütörtök)

11. Az első fokon elutasítottak jogorvoslati kérelmet vagy méltányossági kérelmet nyújthatnak be az Elektronikus Pályázati Rendszeren keresztül.

 • Határidő: 2020. július 6. (hétfő)

12. A kari HÖK KB-k elkészítik a 2020 júniusában felvételt nyert hallgatók kollégiumi szobabeosztását, és ellenjegyzésre leadják az E/2. kollégium 10-es szobájában, vagy megküldik a kollig@uni-miskolc.hu és a bolkonya@uni-miskolc.hu elektronikus levelezési címre.

 • Határidő: 2020. július 20. (hétfő) 1200

13. A jogorvoslati kérelmek ügyében dönt a Miskolci Egyetem Kollégiumi Jogorvoslati Bizottsága.

 • Határidő: 2020. augusztus 6. (csütörtök)

14. A kari HÖK KB elnökök a kollégiumi vezetés ellenjegyzése után közzéteszik a 2020 júniusában felvételt nyert hallgatók kollégiumi szobabeosztását. A szobabeosztást meg lehet tekinteni a http://kollegium.uni-miskolc.hu weboldalon is.

 • Határidő: 2020. augusztus 18. (kedd)

 

Elsőéves hallgatók felvételi eljárására vonatkozó időpontok

15. A ME-HÖK elkészíti az első évesek felvételi ajánlását.

 • Határidő: 2020. július 20. (hétfő)

16. A Miskolci Egyetem elsőéves hallgatói az internet alapú Elektronikus Pályázati Rendszeren keresztül kötelesek jelentkezni (www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys). Az igénylők elektronikusan kitöltik a pályázati lapokat és csatolják a megfelelő igazolásokat.

A PÁLYÁZATI IDŐSZAK KEZDETE: 2020. július 30. (csütörtök) 1200

A PÁLYÁZATI IDŐSZAK VÉGE: 2020. augusztus 14. (péntek) 2400

17. A kari HÖK KB-k megtartják az elsőévesek felvételi eljárását és döntésük eredményét leadják az E/2. kollégium 10-es szobájában, vagy megküldik a kollig@uni-miskolc.hu és a bolkonya@uni-miskolc.hu elektronikus levelezési címre.

 • Határidő: 2020. augusztus 19. (szerda) 1000

18. A kari HÖK KB elnökök a kollégiumi vezetés ellenjegyzése után közzéteszik az elsőévesek felvételi eljárásának eredményét. A felvételi eljárás eredményét a kari HÖK honlapján, valamint a következő internet címen is meg lehet tekinteni: http://kollegium.uni-miskolc.hu.

 • Határidő: 2020. augusztus 21. (péntek)

19. A kari HÖK KB-k elkészítik a 2020 augusztusában felvételt nyert elsőéves hallgatók kollégiumi szobabeosztását, és ellenjegyzésre leadják az E/2. kollégium 10-es szobájában, vagy megküldik a kollig@uni-miskolc.hu és a bolkonya@uni-miskolc.hu elektronikus levelezési címre.

 • Határidő: 2020. augusztus 25. (kedd) 1000

20. A kari HÖK KB elnökök a kollégiumi vezetés ellenjegyzése után közzéteszik a 2020 augusztusában felvételt nyert elsőéves hallgatók kollégiumi szobabeosztását. A szobabeosztást meg lehet tekinteni a http://kollegium.uni-miskolc.hu weboldalon is.

 • Határidő: 2020. augusztus 27. (csütörtök)

 

A kari alelnökök kötelesek a Kollégiumi Felvételi Ütemtervet minden hallgató számára hozzáférhetővé tenni.

A ME-HÖK Kollégiumi Bizottság a Kollégiumi Felvételi Ütemtervet megtárgyalta és elfogadta.

 

Sulák László sk.
kollégiumigazgató

Pente Zsombor sk.
ME-HÖK KB elnök

 

Bolyai Kollégium