Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI - 2023/2024. TANÉV

A kollégiumi felvételi eljárás menete a következő tanévre
2023. március 31., 10:15
A Miskolci Egyetem jelenlegi és eljövendő hallgatóinak figyelmébe ajánljuk a kollégiumi férőhelyhez jutás menetét - azaz a kollégiumi felvételi eljárás - tartalmazó Kollégiumi Bizottsági határozatot.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÜTEMTERV - 2023/2024. tanév

 

1.            A Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat Kollégium Bizottsága (ME-HÖK KB) elkészíti a felvételi ajánlást.

                Határidő: 2023. április 18. (kedd)

2.            Az Elektronikus Pályázati Rendszer felkészítése a pályázatok fogadására. A pályázati feltételek tartalmának felülvizsgálata (ME-HÖK KB által).

                Határidő: 2023. április 18. (kedd)

3.            A ME-HÖK KB a felvételi követelményeket ellenjegyzés után nyilvánosságra hozza a kihirdetésre helyben szokásos módon (hirdetőtáblák, honlap, Neptun rendszer).

                Határidő: 2023. április 18. (kedd)

4.            Az egyetem rektora dönt a Bolyai Kollégiumban és az Uni-Hotel Diákotthonban rendelkezésre álló férőhelyek számáról. A rektori döntés előtt a tervezetet a ME-HÖK KB egyetértési jogának gyakorlása érdekében véleményezi.

                Határidő: 2023. április 28. (péntek)

5.            A Miskolci Egyetem hallgatói az internet alapú Elektronikus Pályázati Rendszeren keresztül kötelesek jelentkezni (www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys). Az igénylők elektronikusan kitöltik a pályázati lapokat és csatolják a megfelelő igazolásokat.

A PÁLYÁZATI IDŐSZAK KEZDETE: 2023. április 25. (kedd) 1200

A PÁLYÁZATI IDŐSZAK VÉGE: 2023. május 23. (kedd) 2400

6.            A kollégium vezetése a ME-HÖK KB-val egyeztetve megadja a karok rendelkezésére álló férőhelyek keretszámát.

                Határidő: 2023. május 24. (szerda)

7.            A ME-HÖK KB az Elektronikus Pályázati Rendszeren keresztül értesítést küld azon hallgatóknak, akiknek pótolniuk kell valamilyen igazolást a pályázatuk sikerességéhez.

                Határidő: 2023. május 28. (vasárnap)

                A hiányzó igazolások pótlásának határideje 2023. június 8. (csütörtök) 2400

8.            A ME-HÖK KB megadja a rendelkezésre álló férőhelyek karok közötti, valamint a Bolyai Kollégium és az Uni-Hotel Diákotthon férőhelyeinek karok közötti elosztását.

                Határidő: 2023. május 31. (szerda)

9.            A kari HÖK KB-k megtartják a felvételi eljárást és döntésük eredményét leadják az E/2. kollégium 10-es szobájában és megküldik a kollig@uni-miskolc.hu és a bolkonya@uni-miskolc.hu elektronikus levelezési címre..

                Határidő: 2023. június 13. (kedd) 1000

10.         A felvételi eljárás eredményét a kari HÖK KB elnökök a kollégiumi vezetés ellenjegyzése után közzéteszik. A felvételi eljárás eredményét a kari HÖK honlapján, valamint a következő internet címen is meg lehet tekinteni: http://kollegium.uni-miskolc.hu.

                Határidő: 2023. június 15. (csütörtök)

11.         Az első fokon elutasítottak jogorvoslati kérelmet vagy méltányossági kérelmet nyújthatnak be az Elektronikus Pályázati Rendszeren keresztül.

                Határidő: 2023. július 3. (hétfő)

12.         A kari HÖK KB-k elkészítik a 2023 júniusában felvételt nyert hallgatók kollégiumi szobabeosztását, és ellenjegyzésre leadják az E/2. kollégium 10-es szobájában, és megküldik a kollig@uni-miskolc.hu és a bolkonya@uni-miskolc.hu elektronikus levelezési címre.

                Határidő: 2023. július 17. (hétfő) 1200

13.         A jogorvoslati kérelmek ügyében dönt a Miskolci Egyetem Kollégiumi Jogorvoslati Bizottsága.

                Határidő: 2023. augusztus 3. (csütörtök)

14.         A kari HÖK KB elnökök a kollégiumi vezetés ellenjegyzése után közzéteszik a 2023 júniusában felvételt nyert hallgatók kollégiumi szobabeosztását. A szobabeosztást meg lehet tekinteni a http://kollegium.uni-miskolc.hu weboldalon is.

                Határidő: 2023. augusztus 15. (kedd)

 

Elsőéves hallgatók felvételi eljárására vonatkozó időpontok

15.         A ME-HÖK KB elkészíti az első évesek felvételi ajánlását.

                Határidő: 2023. július 18. (hétfő)

16.         A Miskolci Egyetem elsőéves hallgatói az internet alapú Elektronikus Pályázati Rendszeren keresztül kötelesek jelentkezni (www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys). Az igénylők elektronikusan kitöltik a pályázati lapokat és csatolják a megfelelő igazolásokat.

A PÁLYÁZATI IDŐSZAK KEZDETE: 2023. augusztus 1. (kedd) 1200

A PÁLYÁZATI IDŐSZAK VÉGE: 2023. augusztus 15. (kedd) 2400

17.         A kari HÖK KB-k megtartják az elsőévesek felvételi eljárását és döntésük eredményét leadják az E/2. kollégium 10-es szobájában, és megküldik a kollig@uni-miskolc.hu és a bolkonya@uni-miskolc.hu elektronikus levelezési címre.

                Határidő: 2023. augusztus 18. (péntek) 1000.

18.         A kari HÖK KB elnökök a kollégiumi vezetés ellenjegyzése után közzéteszik az elsőévesek felvételi eljárásának eredményét. A felvételi eljárás eredményét a kari HÖK honlapján, valamint a következő internet címen is meg lehet tekinteni: http://kollegium.uni-miskolc.hu.

                Határidő: 2023. augusztus 22. (kedd).

19.         A kari HÖK KB-k elkészítik a 2023 augusztusában felvételt nyert elsőéves hallgatók kollégiumi szobabeosztását, és ellenjegyzésre leadják az E/2. kollégium 10-es szobájában, és megküldik a kollig@uni-miskolc.hu és a bolkonya@uni-miskolc.hu elektronikus levelezési címre.

                Határidő: 2023. augusztus 22. (kedd) 1000.

20.         A kari HÖK KB elnökök a kollégiumi vezetés ellenjegyzése után közzéteszik a 2023 augusztusában felvételt nyert elsőéves hallgatók kollégiumi szobabeosztását. A szobabeosztást meg lehet tekinteni a http://kollegium.uni-miskolc.hu weboldalon is.

                Határidő: 2023. augusztus 24. (csütörtök).

 

A kari alelnökök kötelesek a Kollégiumi Felvételi Ütemtervet minden hallgató számára hozzáférhetővé tenni.

A ME-HÖK Kollégiumi Bizottság a Kollégiumi Felvételi Ütemtervet megtárgyalta és elfogadta.

 

Sulák László sk.

kollégiumigazgató

Veres Viktor sk.

ME-HÖK KB elnök

   
 

 

Bolyai Kollégium