Felsőbbéves hallgatók kollégiumi felvételi eredményei a 2016/2017. tanévre

június 16th, 2016

A 2016/2017. tanévre kollégiumi felvételt nyert felsőbbéves hallgatók listáját kari bontásban az alábbi linkekre kattintva pdf formátumban olvashatják:

Bolyai Kollégium

Categories: Nincs kategorizálva Tags:

KIKÖLTÖZÉS – Fontos tudnivalók!

június 10th, 2016

Ezúton hívjuk fel minden Kollégista figyelmét a kiköltözéssel és a leszereléssel kapcsolatos tennivalókra, tudnivalókra és kérjük szíves együttműködésüket.

(1) A kiköltözés végső dátuma

A Bolyai Kollégiumból való kiköltözés legutolsó határideje:
2016. június 25. szombat 1400 óra

(2) A szoba átvétele kiköltözéskor

A hatályos kollégiumi szabályzatok értelmében (Kollégiumok Működésére Vonatkozó Szabályzat 19. § (4) bekezdés):

„A kollégisták kiköltözéskor kötelesek szobájukat rendben és tisztán átadni (átvételkori állapotban), az általuk elhelyezett dekorációkat eltávolítani.”

Ezért a kollégiumi szobából kiköltözni szándékozó hallgatótól/hallgatóktól az épület gondnoka vagy a Bolyai Kollégium megbízottja a szobát átveszi. A szobaátvételekor ellenőrzésre kerül a szoba tisztasága, a dekorációk eltávolítása (beleértve a szoba- és szekrényajtó külső és belső felületét is), a bútorzat helyre igazítása és a szoba általános állapota összevetésre kerül a beköltözéskor kitöltött dokumentumban foglaltakkal. Nem megfelelő állapot esetén a szoba lakói részére az ellenőrzést végző személyek (gondnok vagy megbízott és a HÖK képviselője) az SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 124. § (1) bekezdése alapján mulasztási díjat állapíthat meg, melynek mértéke 3000,- Ft/fő (takarítási díj).

(3) Előzetes regisztráció a kiköltözéshez

Annak érdekében, hogy a (2) pontban ismertetett szobaátvétel lehetőség szerint fennakadás nélkül, gördülékenyen menjen, a kiköltöző kollégistáknak (szobáknak) előre regisztrálniuk kell magukat.

2016. június 13-tól a kiköltözés előzetes regisztrációhoz kötött,
kiköltözni, leszerelni e nélkül nem lehet!
KIKÖLTÖZNI CSAK MUNKANAP LEHET (KIVÉVE JÚNIUS 25. SZOMBAT)!

Regisztrálni 2016. június 10-től lehet a kollégiumi épületek portáin elhelyezett nyomtatványon a tervezett kiköltözés napját megelőző munkanap 1500 óráig!

Tisztelettel kérjük a kiköltözőket, hogy az előre vállalt időpontra a szobából minden személyes tárgyukat pakolják ki és végezzék el a szoba takarítását, a szoba legyen átvételre kész.

A szoba átvétele után a szobába visszamenni már nem lehet!

Bolyai Kollégium

Nyári Kollégium 2016

május 31st, 2016

Tisztelt Hallgatók!

Idén nyáron – július és augusztus hónapban – a Bolyai Kollégium lehetőséget biztosít a Miskolci Egyetem hallgatói számára a nyári benntartózkodásra. A jelentkezők az E/6. kollégiumi épületbe kérhetik elhelyezésüket. A tervezett nyári munkálatok és programok miatt más épületben a hallgatókat nem áll módunkban elszállásolni.

Az elhelyezést nyert hallgatók leghamarabb 2016. június 28-án 1000 órától költözhetnek be és legkésőbb 2016. augusztus 26-án 900 óráig kell elhagyniuk férőhelyüket.

Jelentkezési határidő: 2016. június 20. 1500 óra.

A fenti időpontig leadott jelentkezések esetében tudjuk figyelembe venni a különleges kéréseket (pl. szobatársak és szoba kiválasztása); jelentkezéseket üres férőhelyek esetén a fenti határidőn túl is elfogadunk.

Frissült a jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány, jelentkezést csak az új Jelentkezési lap-on fogadunk el! (Megtalálható a Hallgatóknak/Formanyomtatványok menüben vagy letölthető innen.)

A Nyári Kollégium díja (mely az ÁFA-t tartalmazza):

kötelező szakmai gyakorlatot teljesítő ME hallgatóknak (igazolással):

400,- Ft/fő/éj,

Miskolci Egyetem hallgatóinak:

1200,- Ft/fő/éj,

ME doktorandusz hallgatóknak (államilag finanszírozott képzés):

9000,- Ft/hó,

ME doktorandusz hallgatóknak (államilag nem finanszírozott képzés):

14800,- Ft/hó.

A szakmai gyakorlaton való részvételt a szakmai gyakorlati hely által kiállított dokumentummal igazolni szükséges és azt a kérvénnyel együtt le kell adni.

A nyári kollégiumi tartózkodással kapcsolatban további információt az E/2. épület fsz. 9. szobájában, a 46/565-111/14-91-es telefonszámon vagy a koll.szallas@uni-miskolc.hu elektronikus levelezési címen kaphatnak.

Bolyai Kollégium

Nemdohányzók védelméről szóló törvény változása

május 24th, 2016

Tisztelt Kollégisták!

Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény több helyen módosításra került.

A kollégiumokat is érintő változásokat Pintér Zoltán üzemeltetési igazgató úr lentebb olvasható levelében foglalta össze. (A levél pdf formátumban itt érhető el.)

Kérjük a levélben foglaltak betartását!

dohanyzas_modositas_p1dohanyzas_modositas_p2

Bolyai Kollégium

Silentium

május 17th, 2016

Alább olvasható Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes asszony levele a vizsgaidőszak tartamára kihirdetett Silentium-ról.

silentium_ 2015_2016_2

Categories: Hírek, információk Tags:

Kollégiumi felvételi ütemterv a 2016/2017. tanévre

április 1st, 2016

Tisztelt Hallgatók!

A Kollégiumi Bizottság a 2016. március 30-án megtartott ülésén elfogadta a következő tanév kollégiumi felvételi eljárásának ütemtervét.

Ezúton hívom fel  minden kollégiumi elhelyezésre pályázó figyelmét az ütemtervben foglalt határidők megismerésének és betartásának fontosságára.

Az alábbi tájékoztató plakát kifüggesztésre kerül a kollégiumi épületekben, letölthető és elektronikusan olvasható pdf formátumban itt.

felveteli_utemterv_20162017plakat_resized

Te is lehetsz kollégista!

február 2nd, 2016

Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiuma várja jelentkezésüket! Minden hallgatói státusszal rendelkező személy pályázhat kollégiumi elhelyezésre a finanszírozás módjától és a képzés jellegétől függetlenül.

A feltöltetlen férőhelyekre a hatályos szabályzatok alapján passzív hallgatói jogviszonyú hallgatók is pályázhatnak.

Az évközi kollégiumi felvételhez csak a pályázati lap kitöltése és leadása szükséges, más dokumentum vagy igazolás nem előfeltétele a sikeres pályázatnak.

A pályázati lap a Bolyai Kollégium honlapján elérhető; megtalálhatják a Hallgatóknak\Formanyomtatványok menüben Évközi pályázati lap a 2015/2016. tanévre néven. (Letöltés!)

A kitöltött és aláírt pályázati lapokat az E/2. kollégium 15. szobájában lehet leadni. Jelentkezési határidő nincs, az elbírálás folyamatos.

A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak:

Bolyai Kollégium

Tájékoztató – A rendezvények tartásáról a Bolyai Kollégium épületeiben

december 16th, 2015

A Miskolci Egyetem Bolyai Kollégium ezúton tisztelettel felhívja a Kollégisták figyelmét az alábbiakban kötelezően betartandó rendre.

(1) A Kollégiumi Bizottság 2015. december 16-i ülésén megvitatta és elfogadta a Rendezvénykérelem formanyomtatvány új változatát. A mai naptól minden rendezvényt az új nyomtatványon kell kérelmezni!

A nyomtatvány elérhető a Bolyai Kollégium honlapján a következő címen:

http://kollegium.uni-miskolc.hu/hallgatoknak/formanyomtatvanyok/

(2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell a Vendégnévsort is, nélküle azt benyújtani nem lehet. A Vendégnévsor nélkül benyújtott kérelmeket nem bíráljuk el!

(3) A Bolyai Kollégium területén rendezvény vagy bármilyen összejövetel – különös tekintettel Szilveszter estéjére – engedély nélkül nem tartható! A nem engedélyezett rendezvények résztvevőivel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezünk!

(4) A 2015. december 31-én tartandó rendezvények kérelmezésének legvégső határideje és a kérelmek leadásának helye (ameddig a megfelelően kitöltött és véleményeztetett kérelmek a kollégium igazgatóságán leadhatóak):

2015. december 28. 16:00 óra, az E/2. épület földszintje vagy az E/2. épület portája.

(5) Az engedélyezett rendezvényeken csak azok lehetnek jelen, akik a Rendezvénykérelemhez csatolt Vendégnévsoron szerepelnek.

Egy kollégista 1 (azaz egy) fő vendéget fogadhat a Szilveszter estéjére engedélyezett rendezvényen. Az engedélyezett rendezvények időtartamára a Vendégek befogadói nyilatkozat és díjfizetés nélkül tartózkodhatnak az épületben. Amennyiben az engedélyezett rendezvény vége után is bent kíván maradni a kollégista vendége, akkor befogadói nyilatkozatot kell kitölteni és ennek díját is meg kell fizetni.

Miskolc, 2015. december 17.

Bolyai Kollégium

Categories: Hírek, információk Tags:

Összesített szobabeosztás a 2015/2016-os tanévre

augusztus 31st, 2015

Az alábbi linkeken megtekinthetik a 2015/2016-os tanév összesített szobabeosztásait Neptun azonosító szerinti és épületek szerinti bontásban:

Bolyai Kollégium

Az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert hallgatók dokumentumai

augusztus 29th, 2015

A beköltözés folyamatosságát segítendő az alábbiakban megtalálják az Uni-Hotel  Diákotthonba felvételt nyert hallgatók által aláírandó szerződést. Kérjük tanulmányozzák át, ismerjék meg!

Az Uni-Hotel Diákotthonba költözők figyelmébe ajánljuk hallgatói weboldalukat!

Az oldalon megtalálják a megismerendő dokumentumokat a Tűzvédelmi szabályzattól a Dohányzás tájékoztatóig. Az intézmény speciális szabályai és rendje miatt, kérjük alaposan tanulmányozzák át a hallgatóknak szóló anyagokat!

Bolyai Kollégium