Összesített szobabeosztás a 2015/2016-os tanévre

augusztus 31st, 2015

Az alábbi linkeken megtekinthetik a 2015/2016-os tanév összesített szobabeosztásait Neptun azonosító szerinti és épületek szerinti bontásban:

Bolyai Kollégium

Az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert hallgatók dokumentumai

augusztus 29th, 2015

A beköltözés folyamatosságát segítendő az alábbiakban megtalálják az Uni-Hotel  Diákotthonba felvételt nyert hallgatók által aláírandó szerződést. Kérjük tanulmányozzák át, ismerjék meg!

Az Uni-Hotel Diákotthonba költözők figyelmébe ajánljuk hallgatói weboldalukat!

Az oldalon megtalálják a megismerendő dokumentumokat a Tűzvédelmi szabályzattól a Dohányzás tájékoztatóig. Az intézmény speciális szabályai és rendje miatt, kérjük alaposan tanulmányozzák át a hallgatóknak szóló anyagokat!

Bolyai Kollégium

A beköltözés dokumentumai – Bolyai Kollégium

augusztus 28th, 2015

A Bolyai Kollégium épületeibe (E/1-E/6.) felvételt nyert hallgatóknak beköltözéskor (felszereléskor) ki kell tölteni a Bentlakási szerződést és meg kell ismerni és el kell fogadni a Munkavédelmi utasításban és a Tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat.

Kérjük a beköltözni szándékozó hallgatókat, hogy az alább elérhető dokumentumokat a beköltözés előtt olvassák el és tanulmányozzák azok tartalmát. Az iratokból a beköltözéskor mindenki saját példányt kap.

Bolyai Kollégium

Beköltözés megtagadása tartozás miatt

augusztus 28th, 2015

Felhívjuk a listán szereplő hallgatók figyelmét, hogy amennyiben tartozásukat a Neptun rendszeren keresztül nem egyenlítik ki, akkor a kollégiumba nem költözhetnek be és férőhelyüket elveszíthetik.

A lista 2015. augusztus 27.-én 8:00-kor készült és az akkori állapotokat tükrözi, ezért – értelemszerűen – az azóta történt befizetéseket nem tartalmazza.

Bolyai Kollégium

Fontos tájékoztatás az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert hallgatók számára

augusztus 28th, 2015

Felhívjuk az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert hallgatók figyelmét, hogy az 53. Közgazdász-vándorgyűlés résztvevőinek elszállásolása miatt kollégistáink egy része csak később tud beköltözni. Alább olvasható Sulák László kollégiumigazgató levele:

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Miskolci Egyetemen 2015. szeptember 03-04.-én megrendezésre kerül az 53. Közgazdász-vándorgyűlés.

A vándorgyűlés résztvevői az Uni-Hotelben kerülnek elhelyezésre.

A kollégiumi férőhelyét   a   Miskolci   Egyetem   rektora  a   ME-HÖK   egyetértésével 2015. szeptember 03.-án és 04.-én  igénybe veszi.

Az Uni-Hotelbe szeptember 1-én felszerelésre nincs lehetősége, ezért beköltözni 2015. szeptember 6.-án 9-15 óra között tud.

Üdvözlettel:

Sulák László
kollégiumigazgató

Tájékoztató az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert hallgatók részére

augusztus 28th, 2015

Az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert kollégisták számára kiadott Felszerelési menetrend itt olvasható!

Bolyai Kollégium

Beköltöző kollégisták figyelmébe – fontos tudnivalók

augusztus 28th, 2015

Az alábbi linken olvasható a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumába (E/1-E/6. épületek) a 2015/2016-os tanévre felvételt nyert hallgatók számára kötelezően követendő teendők leírása.

Bolyai Kollégium

Elsőéves hallgatóink szobabeosztása a 2015/2016-os tanévre

augusztus 26th, 2015

Elsőévesek kollégiumi felvételi eredményei a 2015/2016. tanévre

augusztus 18th, 2015

Az elsőéves hallgatók körében a 2015/2016-os tanévre lefolytatott kollégiumi felvételi eljárás eredményét kari bontásban alább olvashatják:

ME Bolyai Kollégium

Kollégiumi felvétel – ha lemaradt…

augusztus 14th, 2015

Ezúton hívjuk fel a Miskolci Egyetem hallgatóinak figyelmét, hogy a kollégiumi felvételi eljárás elmulasztása vagy sikertelensége esetén sem lehetetlen bekerülni a kollégiumba.

A felvételt nyert hallgatók egy része nem foglalja el a helyét; az így megüresedő férőhelyekre – korlátozott számban – lehet pályázatot benyújtani.

Minden hallgatói státusszal rendelkező személy pályázhat, akár államilag finanszírozott, akár költségtérítéses képzésben vesz részt.

A feltöltetlen férőhelyekre a hatályos szabályzatok alapján passzív hallgatói jogviszonyú hallgatók is pályázhatnak.

Az évközi kollégiumi felvételhez a pályázati lap kitöltése és leadása szükséges.

(A nyomtatvány a honlapon megtalálható a Hallgatóknak/Formanyomtatványok menüpontban „Évközi pályázati lap a 2015/2016. tanévre” néven.)

A kitöltött és aláírt pályázati lapokat az E/2. kollégium 15. szobájában lehet leadni vagy a kitöltött és aláírt lapot szkennelés után a mekoll@uni-miskolc.hu címre elküldeni. A határidő és az elbírálás folyamatos. Sikeres pályázat esetén a pályázó hallgatót Neptun üzenetben értesítjük.

A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelentkezést csak a fenti nyomtatványon fogadunk el!

ME Bolyai Kollégium