Kollégiumi férőhelyek elfoglalása – legvégső időpont

szeptember 7th, 2017

Felhívjuk a felvételt nyert kollégisták figyelmét!

A KMVSZ 48.§ (8) bekezdése szerint:

„Amennyiben a kollégiumi elhelyezésben részesített hallgató a részére biztosított kollégiumi elhelyezést önhibájából a ME-HÖK KB által meghatározott időpontig nem foglalja el, vagy a kollégiumból a tanév során kiköltözik, a tanévben újbóli kollégiumi elhelyezésben csak rendkívül indokolt esetben részesülhet.”

A Kollégiumi Bizottság által meghatározott időpont: 2017. szeptember 8. péntek 9:00 óra.

Bolyai Kollégium

Kollégiumi szobabeosztás 2017/2018. tanév

augusztus 31st, 2017

Alább találhatják az összesített kollégiumi szobabeosztást, ami az Egyetemmel szemben tartozókkal is ki lett egészítve:

Tudnivalók az ideiglenes férőhelyekről!

Bolyai Kollégium

Beköltözés megtagadása tartozás miatt

augusztus 31st, 2017

A kollégiumba beköltözni csak akkor lehet, ha a hallgatónak tartozása nincs, azaz minden a Neptun rendszerben kiírt tételét kiegyenlitette.

Bolyai Kollégium

Tájékoztató az ideiglenes helyre felvételt nyert hallgatók részére

augusztus 31st, 2017

A Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumába (Uni-Hotel Diákotthon épülete és az E/1-E/6. épületek) jelentkezők létszáma idén is meghaladta a feltölthető hallgatói férőhelyek számát. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb hallgató kerülhessen be a kollégiumba néhányukat csak ideiglenes helyen tudjuk elhelyezni.

Az ideiglenes hely azt jelenti, hogy a Bolyai Kollégium 2018. június 29-ig vállalja a felvételt nyert hallgatók elhelyezését azzal a feltétellel, hogy a hallgató megértette és tudomásul veszi, hogy a beköltözéstől a fenti időpontig a kollégium felajánlhat más férőhelyet a hallgatónak, aki köteles oda átköltözni.

Aki a fenti feltételeket nem fogadja el, azt nem tudjuk beköltöztetni. Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

Bolyai Kollégium

Tájékoztató – a beköltözés dokumentumai

augusztus 31st, 2017

A Bolyai Kollégium E/1-E/6. épületeibe felvételt nyert hallgatóknak beköltözéskor (felszereléskor) ki kell tölteni a Bentlakási szerződést és meg kell ismerni és el kell fogadni a Munkavédelmi utasításban és a Tűzvédelmi utasításban foglaltakat.

Kérjük a beköltözni szándékozó hallgatókat, hogy az alább elérhető dokumentumokat a beköltözés előtt olvassák el és tanulmányozzák át. Az iratokból a beköltözéskor mindenki saját példányt kap, azokat előre kinyomtatniuk nem kell!

A bentlakási szerződés – elsősorban – a nemzetközi hallgatók miatt kiegészült, kérjük felsőbbéves hallgatóinkat ők is tanulmányozzák át a már ismerős iratokat!

Az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert hallgatók szerződése

Bolyai Kollégium

Felszerelési tájékoztató az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyertek részére

augusztus 31st, 2017

2017/2018 TANÉV

FELSZERELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az UNI-HOTEL Diákotthonba felvételt nyert bérlők részére

A 2017/2018-as tanévre a Diákotthonba felvett hallgatók férőhelyeiket

2017.szeptember 01-én (péntek) 08:00 óra – 16:00 óra között és 2017.szeptember 03-án (vasárnap) 08:00 óra ­– 16:00 óra között folyamatosan foglalhatják el.

Aki a beköltözési időpontot követő öt napon belül a helyét nem foglalja el és erről a Diákotthon igazgatóját írásban nem értesíti, annak a diákotthoni férőhelyét az illetékes Kari Kollégiumi Bizottság mással tölti be. Amennyiben nem veszi igénybe a férőhelyét, vagy azt jogosulatlanul másnak engedi át, azt az illetékes Kari Kollégiumi Bizottság javaslata alapján a Miskolci Egyetem Bólyai Kollégium Igazgatója kizárja (ME SzMSz III. kötet hallgatói követelményrendszer a Kollégiumok Működésére Vonatkozó szakasz 48§ (10) bekezdés).

A felszerelés feltételei:

-          Érvényes felvétel a Diákotthonba

-          Nincs kollégiumi díj tartozása és a kollégiumnak vele szemben kártérítési igénye.

-          2 db fénykép (1 db a diákotthoni igazolványra, 1 db a személyi adatlapra)

-          Ágyneműhuzatot, lepedőt szerződés szerint biztosítunk.

FIGYELEM!!

A hivatalos beköltözést, „felszerelést” követően szobacserére, férőhelycserére nincs lehetőség!

Kérem, elhelyezési (szobabeosztási) ügyben kérelmével az illetékes ME HÖK kari KB elnökét keresse a beköltözést / „felszerelést” megelőzően.

Káelné Kovács Rita

Miskolci Diákotthon Kft.

Ügyvezető

Felszerelési menetrend a Bolyai Kollégium E/1-E/6 épületeibe

augusztus 31st, 2017

2017/2018. TANÉV

FELSZERELÉSI MENETREND

a BOLYAI KOLLÉGIUMBA felvételt nyert hallgatók részére

A 2017/2018-os tanévre a kollégiumba felvett hallgatók férőhelyeiket

2017. szeptember 3. (vasárnap)                     09:00-16:00 között

2017. szeptember 4. (hétfő)                          09:00-16:00 között

folyamatosan, foglalhatják el. Aki a beköltözési időpontot követő 3 napon belül a helyét nem foglalja el, vagy erről a kollégium igazgatóját írásban nem értesíti, annak a kollégiumi férőhelyét az illetékes kari Kollégiumi Bizottság mással tölti be. Amennyiben valaki nem veszi igénybe a férőhelyét, vagy azt jogosulatlanul másnak engedi át, azt az illetékes kari kollégiumi bizottság javaslata alapján a kollégium igazgatója kizárja (ME SZMSZ III. kötet Hallgató Követelményrendszer A Kollégiumok Működésére Vonatkozó Szabályzat 48.§ (10) bekezdés.).

A felszerelés feltétele:

- érvényes felvétel a kollégiumba,

- nincs kollégiumi díj tartozása és a kollégiumnak vele szemben kártérítési igénye,

- a kollégium igazolványba 2 darab fénykép,

- ágyneműhuzat + lepedő.

Figyelem!

A hivatalos “felszerelést” követően szobacserére, férőhely cserére nincs lehetőség. Kérem, elhelyezési (szobabeosztás) ügyben kéréseivel az illetékes kari KB elnököt keresse a beköltözést (”felszerelést”) megelőzően.

2017. augusztus 25.

Sulák László

kollégiumigazgató

Elsőéves hallgatók kollégiumi felvételi eredményei a 2017/2018-as tanévre

augusztus 24th, 2017

Az Elektronikus Ösztöndíj és Kollégiumi Pályázati Rendszer-ben (UniSys)  jelentkezett elsőéves hallgatók kollégiumi felvételi eredménye alább olvasható kari bontásban:

Bolyai Kollégium

UPDATE – Felsőbbéves hallgatók kollégiumi szobabeosztása a 2017/2018. tanévre

augusztus 9th, 2017
Frissítés - A javított, kibővitett és egyben végleges szobabeosztás közzétéelének várható időpontja: 2017. augusztus 31. 9:00 óra.
A felsőbbéves hallgatók  szobabeosztása kari bontásban:

  • Műszaki Földtudományi Kar
  • Műszaki Anyagtudományi Kar
  • Gépészmérnöki és Informatikai Kar
  • Állam- és  Jogtudományi Kar
  • Gazdaságtudományi Kar
  • Bölcsészettudományi Kar
  • Bartók Béla Zeneművészeti Intézet
  • Egészségügyi Kar
  • Doktorandusz hallgatók

Felhívjuk a felsőbbéves hallgatók figyelmét, hogy a szobabeosztással kapcsolatos problémáikkal és észrevételeikkel keressék a kari Kollégiumi Bizottság elnökeit!

Bolyai Kollégium

Másodfokú eljárás eredménye

augusztus 1st, 2017

Az UniSys rendszeren keresztül benyújtott kérelmeket a Bizottság elbírálta.

Az eredmények itt olvashatóak!

Bolyai Kollégium