Kiköltözés a Bolyai Kollégium épületeiből

június 13th, 2017

Ezúton hívjuk fel minden Kollégista figyelmét a kiköltözéssel és a leszereléssel kapcsolatos tennivalókra, tudnivalókra és kérjük szíves együttműködésüket.

(1) A kiköltözés végső dátuma

A Bolyai Kollégium épületeiből való kiköltözés legutolsó határideje:

E/1 épület 2017. június 30. péntek 1600 óra

E/2 épület 2017. június 30. péntek 1600 óra

E/3 épület 2017. június 30. péntek 1600 óra

E/4 épület 2017. június 30. péntek 1600 óra

E/5 épület 2017. június 30. péntek 0900 óra

E/6 épület 2017. június 30. péntek 0900 óra

(2) A szoba átvétele kiköltözéskor

A hatályos kollégiumi szabályzatok értelmében (Kollégiumok Működésére Vonatkozó Szabályzat 19. § (4) bekezdés):

„A kollégisták kiköltözéskor kötelesek szobájukat rendben és tisztán átadni (átvételkori állapotban), az általuk elhelyezett dekorációkat eltávolítani.”

Ezért a kollégiumi szobából kiköltözni szándékozó hallgatótól/hallgatóktól az épület gondnoka vagy a Bolyai Kollégium megbízottja a szobát átveszi. A szobaátvételekor ellenőrzésre kerül a szoba tisztasága, a dekorációk eltávolítása (beleértve a szoba- és szekrényajtó külső és belső felületét is), a bútorzat helyre igazítása és a szoba általános állapota összevetésre kerül a beköltözéskor kitöltött dokumentumban foglaltakkal. Nem megfelelő állapot esetén a szoba lakói részére az ellenőrzést végző személyek (gondnok vagy megbízott és a HÖK képviselője) az SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 124. § (1) bekezdése alapján mulasztási díjat állapíthat meg, melynek mértéke 3000,- Ft/fő (takarítási díj).

(3) Előzetes regisztráció a kiköltözéshez

Annak érdekében, hogy a (2) pontban ismertetett szobaátvétel lehetőség szerint fennakadás nélkül, gördülékenyen menjen, a kiköltöző kollégistáknak előre regisztrálniuk kell magukat.

2017. június 19-től a kiköltözés előzetes regisztrációhoz kötött,
kiköltözni, leszerelni e nélkül nem lehet!
KIKÖLTÖZNI CSAK MUNKANAP LEHET!

Regisztrálni 2017. június 14-től lehet a kollégiumi épületek portáin elhelyezett nyomtatványon a tervezett kiköltözés napját megelőző munkanap 1500 óráig!

Tisztelettel kérjük a kiköltözőket, hogy az előre vállalt időpontra a szobából minden személyes tárgyukat pakolják ki és végezzék el a szoba takarítását, a szoba legyen átvételre kész.

A szoba átvétele után a szobába visszamenni már nem lehet!

Bolyai Kollégium

Kiköltözés – az Uni-Hotel Diákotthon tájékoztatója

június 8th, 2017

Alább olvasható az Uni-Hotel Diákotthonban lakó kollégistáknak szóló tájékoztató.

Kérjük, a kellemetlenségek elkerülése érdekében igyekezzenek betartani az ebben foglaltakat!

uni_hotel_kikoltozesi_p1_20162017uni_hotel_kikoltozesi_p2_20162017

(pdf formátum: 1. oldal, 2. oldal)

Bolyai Kollégium

Nyári Kollégium 2017

június 6th, 2017

Tisztelt Hallgatók!

A Bolyai Kollégium idén nyáron – július és augusztus hónapban – is lehetőséget biztosít a Miskolci Egyetem hallgatói számára a nyári benntartózkodásra. A jelentkezők az E/6. kollégiumi épületbe kérhetik elhelyezésüket (teltház esetén az E/5. épület megnyitásra kerül). A tervezett nyári munkálatok és programok miatt más épületben a hallgatókat nem áll módunkban elszállásolni.

Az elhelyezést nyert hallgatók leghamarabb 2017. június 30-án 13:00 órától költözhetnek be és legkésőbb 2017. augusztus 31-én 9:00 óráig kell elhagyniuk férőhelyüket.

Jelentkezési határidő nincs, de a 2017. június 20. 15:00 óráig leadott igények esetében tudjuk figyelembe venni a különleges kéréseket (pl. szobatársak és szoba kiválasztása).

A frissített nyomtatvány megtalálható a Hallgatóknak/Formanyomtatványok menüben vagy letölthető innen.)

Jelentkezéseket csak a fenti nyomtatványon fogadunk el!

A Nyári Kollégium díja (mely az ÁFA-t tartalmazza):

kötelező szakmai gyakorlatot teljesítő ME hallgatóknak (igazolással):

400,- Ft/fő/éj,

Miskolci Egyetem hallgatóinak:

1200,- Ft/fő/éj,

ME doktorandusz hallgatóknak (államilag finanszírozott képzés):

9000,- Ft/hó,

ME doktorandusz hallgatóknak (államilag nem finanszírozott képzés):

14800,- Ft/hó.

A szakmai gyakorlaton való részvételt a szakmai gyakorlati hely által kiállított dokumentummal igazolni szükséges és azt a kérvénnyel együtt le kell adni.

Beköltözéskor készpénzzel (bankkártyás vagy más fizetési mód nem lehetséges), számla ellenében 1 havi díjat előre meg kell fizetni, ha a tervezett benntartózkodás ennél rövidebb, akkor annak teljes összegét.

A nyári kollégiumi tartózkodással kapcsolatban további információt az E/2. épület fsz. 9. szobájában, a 46/565-111/14-91-es telefonszámon vagy a koll.szallas@uni-miskolc.hu elektronikus levelezési címen kaphatnak.

Bolyai Kollégium

Pszt! Vizsgaidőszak! – Silentium

május 15th, 2017

A Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettese, Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna, kihirdette a tavaszi vizsgaidőszakra vonatkozó  SILENTIUM-ot!

silentium(pdf formátum)

Kérjük, a vizsgaidőszak alatt a kollégiumi házirendben foglaltak betartására különös tekintettel ügyeljenek, ne zavarják magatartásukkal a vizsgára készülő társaikat!

Bolyai Kollégium

Categories: Hírek, információk Tags:

Kollégiumi felvételi! – Ütemterv a 2017/2018-as tanévre

április 25th, 2017

Tisztelt Hallgatók!

Már lehet jelentkezni kollégiumba a következő tanévre!

A jelentkezés az Unisys rendszeren keresztül történik!

Alább megtalálják a felvételi eljárás fontosabb dátumait tartalmaző ütemtervet, amit pdf formátumban is olvashatnak!

2017-2018_KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÜTEMTERV_plakat_small

Bolyai Kollégium

Kiköltözés rendezvény miatt

február 23rd, 2017

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Miskolci Egyetemen 2017. március 29-31.-én a XXXIII. OTDK valamint 2017. március 31–április 1.-én a Tavaszi Szél Konferencia kerül megrendezésre.

A rendezvények résztvevői a Bolyai Kollégium épületeiben valamint az Uni-Hotel Diákotthon épületében kerülnek elhelyezésre. A kollégisták férőhelyét a Miskolci Egyetem rektora a ME-HÖK egyetértésével 2017. március 27.-én 0600 órától igénybe veszi.

Ennek érdekében kérjük, hogy az érintettek 2017. március 27.-én 0600 óráig a szobájukat összepakolni, szekrényükbe saját ruháikat, tárgyaikat bezárni és a szobát elhagyni szíveskedjenek!

Az Uni-Hotel Diákotthon hallgatóinak a kiköltözéskor a mágneskártyát sérülésmentesen le kell adniuk a recepción.

A szobát eredeti állapotnak megfelelően vissza kell rendezni, a hűtőszekrényből ki kell pakolni, a hulladékot el kell távolítani.

Ellenkező esetben a HKR 124. § (1) bekezdése alapján kollégiumi szobatakarítási díj – melynek mértéke 3.000.- Ft/hallgató – kerül kiírásra.

Kérjük a határidő pontos betartását!

Miskolc, 2017. február 23.

Üdvözlettel:

Sulák László sk

kollégiumigazgató

További fontos információk!

A fenti üzenetet minden érintett kollégista a Neptun rendszerben megkapta. A kiküldött üzenetben megtalálható, hogy mikor lehet leghamarabb visszaköltözni – az időpont attól függően változik, hogy az adott szoba melyik rendezvény lebonyolításában érintett.

Az alábbi linkeken olvashatóak a Bolyai Kollégium épületeiben kifüggesztésre került tájékoztatók:

Ismételten kérjük, hogy a rendezvény kezdetéig minden érintett kísérje figyelemmel a Neptunban érkező üzeneteket, mert további tájékoztatás várható!

Bolyai Kollégium

Beköltözés megtagadása – tartozás miatt

augusztus 30th, 2016

A listán szereplő hallgatók kollégiumi helyüket csak a tartozás Neptunon történő kiegyenlítése után foglalhatják el.

A lista 2016. augusztus 30.-án 8:30-kor készült és az akkori állapotokat tükrözi.

Bolyai Kollégium

Kollégiumi szobabeosztás – elsőévesek, felsőbbévesek és doktoranduszok

augusztus 26th, 2016

Az alábbi hivatkozásokon megtekinthetőek a kollégiumi szobabeosztások a 2016/2017-es tanévre.

Felhívjuk a beköltözni szándékozó hallgatók figyelmét néhány rendkívül fontos tudnivalóra!

A Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumába (Uni-Hotel Diákotthon épülete és az E/1-E/6. épületek) jelentkezők létszáma meghaladta a feltölthető hallgatói férőhelyek számát. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb hallgató kerülhessen be a kollégiumba néhányukat csak ideiglenes helyen tudjuk elhelyezni.

Az ideiglenes hely azt jelenti, hogy a Bolyai Kollégium 2017. június 30-ig vállalja a felvételt nyert hallgatók elhelyezését azzal a feltétellel, hogy a hallgató megértette és tudomásul veszi, hogy a beköltözéstől a fenti időpontig a kollégium felajánlhat más férőhelyet a hallgatónak, aki köteles oda átköltözni.

Aki a fenti feltételeket nem fogadja el, azt nem tudjuk beköltöztetni. Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

Továbbá felhívjuk a tartozással rendelkező hallgatók figyelmét, hogy a beköltözés feltétele, hogy azt a Neptun rendszeren keresztül a beköltözés előtt rendezzék! Akinek tartozása van azt nem tudjuk a kollégiumba felszerelni.


Bolyai Kollégium

Felszerelési menetrend – Uni-Hotel Diákotthon

augusztus 23rd, 2016

Az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert hallgatók részére készült tájékoztató itt olvasható.

uni

Bolyai Kollégium

Beköltözéssel kapcsolatos dokumentumok – Bolyai Kollégium

augusztus 19th, 2016

A Bolyai Kollégium E/1-E/6. épületeibe felvételt nyert hallgatóknak beköltözéskor (felszereléskor) ki kell tölteni a Bentlakási szerződést és meg kell ismerni és el kell fogadni a Munkavédelmi utasításban és a Tűzvédelmi utasításban foglaltakat.

Kérjük a beköltözni szándékozó hallgatókat, hogy az alább elérhető dokumentumokat a beköltözés előtt olvassák el és tanulmányozzák át. Az iratokból a beköltözéskor mindenki saját példányt kap, azokat előre kinyomtatniuk nem kell!

Felhívjuk a felsőbbéves hallgatók figyelmét, hogy a korábbi évekhez képest kisebb változások vannak, ezért kiemelten fontos az alábbi dokumentumok megismerése.

Bolyai Kollégium