Beköltözés megtagadása tartozás miatt

augusztus 31st, 2017

A kollégiumba beköltözni csak akkor lehet, ha a hallgatónak tartozása nincs, azaz minden a Neptun rendszerben kiírt tételét kiegyenlitette.

Bolyai Kollégium

Tájékoztató az ideiglenes helyre felvételt nyert hallgatók részére

augusztus 31st, 2017

A Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumába (Uni-Hotel Diákotthon épülete és az E/1-E/6. épületek) jelentkezők létszáma idén is meghaladta a feltölthető hallgatói férőhelyek számát. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb hallgató kerülhessen be a kollégiumba néhányukat csak ideiglenes helyen tudjuk elhelyezni.

Az ideiglenes hely azt jelenti, hogy a Bolyai Kollégium 2018. június 29-ig vállalja a felvételt nyert hallgatók elhelyezését azzal a feltétellel, hogy a hallgató megértette és tudomásul veszi, hogy a beköltözéstől a fenti időpontig a kollégium felajánlhat más férőhelyet a hallgatónak, aki köteles oda átköltözni.

Aki a fenti feltételeket nem fogadja el, azt nem tudjuk beköltöztetni. Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

Bolyai Kollégium

Tájékoztató – a beköltözés dokumentumai

augusztus 31st, 2017

A Bolyai Kollégium E/1-E/6. épületeibe felvételt nyert hallgatóknak beköltözéskor (felszereléskor) ki kell tölteni a Bentlakási szerződést és meg kell ismerni és el kell fogadni a Munkavédelmi utasításban és a Tűzvédelmi utasításban foglaltakat.

Kérjük a beköltözni szándékozó hallgatókat, hogy az alább elérhető dokumentumokat a beköltözés előtt olvassák el és tanulmányozzák át. Az iratokból a beköltözéskor mindenki saját példányt kap, azokat előre kinyomtatniuk nem kell!

A bentlakási szerződés – elsősorban – a nemzetközi hallgatók miatt kiegészült, kérjük felsőbbéves hallgatóinkat ők is tanulmányozzák át a már ismerős iratokat!

Az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert hallgatók szerződése

Bolyai Kollégium

Felszerelési tájékoztató az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyertek részére

augusztus 31st, 2017

2017/2018 TANÉV

FELSZERELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az UNI-HOTEL Diákotthonba felvételt nyert bérlők részére

A 2017/2018-as tanévre a Diákotthonba felvett hallgatók férőhelyeiket

2017.szeptember 01-én (péntek) 08:00 óra – 16:00 óra között és 2017.szeptember 03-án (vasárnap) 08:00 óra ­– 16:00 óra között folyamatosan foglalhatják el.

Aki a beköltözési időpontot követő öt napon belül a helyét nem foglalja el és erről a Diákotthon igazgatóját írásban nem értesíti, annak a diákotthoni férőhelyét az illetékes Kari Kollégiumi Bizottság mással tölti be. Amennyiben nem veszi igénybe a férőhelyét, vagy azt jogosulatlanul másnak engedi át, azt az illetékes Kari Kollégiumi Bizottság javaslata alapján a Miskolci Egyetem Bólyai Kollégium Igazgatója kizárja (ME SzMSz III. kötet hallgatói követelményrendszer a Kollégiumok Működésére Vonatkozó szakasz 48§ (10) bekezdés).

A felszerelés feltételei:

-          Érvényes felvétel a Diákotthonba

-          Nincs kollégiumi díj tartozása és a kollégiumnak vele szemben kártérítési igénye.

-          2 db fénykép (1 db a diákotthoni igazolványra, 1 db a személyi adatlapra)

-          Ágyneműhuzatot, lepedőt szerződés szerint biztosítunk.

FIGYELEM!!

A hivatalos beköltözést, „felszerelést” követően szobacserére, férőhelycserére nincs lehetőség!

Kérem, elhelyezési (szobabeosztási) ügyben kérelmével az illetékes ME HÖK kari KB elnökét keresse a beköltözést / „felszerelést” megelőzően.

Káelné Kovács Rita

Miskolci Diákotthon Kft.

Ügyvezető

Felszerelési menetrend a Bolyai Kollégium E/1-E/6 épületeibe

augusztus 31st, 2017

2017/2018. TANÉV

FELSZERELÉSI MENETREND

a BOLYAI KOLLÉGIUMBA felvételt nyert hallgatók részére

A 2017/2018-os tanévre a kollégiumba felvett hallgatók férőhelyeiket

2017. szeptember 3. (vasárnap)                     09:00-16:00 között

2017. szeptember 4. (hétfő)                          09:00-16:00 között

folyamatosan, foglalhatják el. Aki a beköltözési időpontot követő 3 napon belül a helyét nem foglalja el, vagy erről a kollégium igazgatóját írásban nem értesíti, annak a kollégiumi férőhelyét az illetékes kari Kollégiumi Bizottság mással tölti be. Amennyiben valaki nem veszi igénybe a férőhelyét, vagy azt jogosulatlanul másnak engedi át, azt az illetékes kari kollégiumi bizottság javaslata alapján a kollégium igazgatója kizárja (ME SZMSZ III. kötet Hallgató Követelményrendszer A Kollégiumok Működésére Vonatkozó Szabályzat 48.§ (10) bekezdés.).

A felszerelés feltétele:

- érvényes felvétel a kollégiumba,

- nincs kollégiumi díj tartozása és a kollégiumnak vele szemben kártérítési igénye,

- a kollégium igazolványba 2 darab fénykép,

- ágyneműhuzat + lepedő.

Figyelem!

A hivatalos “felszerelést” követően szobacserére, férőhely cserére nincs lehetőség. Kérem, elhelyezési (szobabeosztás) ügyben kéréseivel az illetékes kari KB elnököt keresse a beköltözést (”felszerelést”) megelőzően.

2017. augusztus 25.

Sulák László

kollégiumigazgató

Elsőéves hallgatók kollégiumi felvételi eredményei a 2017/2018-as tanévre

augusztus 24th, 2017

Az Elektronikus Ösztöndíj és Kollégiumi Pályázati Rendszer-ben (UniSys)  jelentkezett elsőéves hallgatók kollégiumi felvételi eredménye alább olvasható kari bontásban:

Bolyai Kollégium

UPDATE – Felsőbbéves hallgatók kollégiumi szobabeosztása a 2017/2018. tanévre

augusztus 9th, 2017
Frissítés - A javított, kibővitett és egyben végleges szobabeosztás közzétéelének várható időpontja: 2017. augusztus 31. 9:00 óra.
A felsőbbéves hallgatók  szobabeosztása kari bontásban:

  • Műszaki Földtudományi Kar
  • Műszaki Anyagtudományi Kar
  • Gépészmérnöki és Informatikai Kar
  • Állam- és  Jogtudományi Kar
  • Gazdaságtudományi Kar
  • Bölcsészettudományi Kar
  • Bartók Béla Zeneművészeti Intézet
  • Egészségügyi Kar
  • Doktorandusz hallgatók

Felhívjuk a felsőbbéves hallgatók figyelmét, hogy a szobabeosztással kapcsolatos problémáikkal és észrevételeikkel keressék a kari Kollégiumi Bizottság elnökeit!

Bolyai Kollégium

Másodfokú eljárás eredménye

augusztus 1st, 2017

Az UniSys rendszeren keresztül benyújtott kérelmeket a Bizottság elbírálta.

Az eredmények itt olvashatóak!

Bolyai Kollégium

Kollégiumi felvételi eredmények a 2017/2018. tanévre – felsőbbévesek

június 15th, 2017

Az UniSys rendszeren keresztül a 2017/2018-as tanévre benyújtott kollégiumi férőhely pályázatok elbírálása megtörtént, alább olvashatóak az eredmények karonkénti bontásban.

Az első fokon elutasítottak – azaz kollégiumi felvételt nem nyert hallgatók – jogorvoslati kérelmet vagy méltányossági kérelmet nyújthatnak be az UniSys rendszeren keresztül 2017. július 3.-ig.

Bolyai Kollégium

Kiköltözés a Bolyai Kollégium épületeiből

június 13th, 2017

Ezúton hívjuk fel minden Kollégista figyelmét a kiköltözéssel és a leszereléssel kapcsolatos tennivalókra, tudnivalókra és kérjük szíves együttműködésüket.

(1) A kiköltözés végső dátuma

A Bolyai Kollégium épületeiből való kiköltözés legutolsó határideje:

E/1 épület 2017. június 30. péntek 1600 óra

E/2 épület 2017. június 30. péntek 1600 óra

E/3 épület 2017. június 30. péntek 1600 óra

E/4 épület 2017. június 30. péntek 1600 óra

E/5 épület 2017. június 30. péntek 0900 óra

E/6 épület 2017. június 30. péntek 0900 óra

(2) A szoba átvétele kiköltözéskor

A hatályos kollégiumi szabályzatok értelmében (Kollégiumok Működésére Vonatkozó Szabályzat 19. § (4) bekezdés):

„A kollégisták kiköltözéskor kötelesek szobájukat rendben és tisztán átadni (átvételkori állapotban), az általuk elhelyezett dekorációkat eltávolítani.”

Ezért a kollégiumi szobából kiköltözni szándékozó hallgatótól/hallgatóktól az épület gondnoka vagy a Bolyai Kollégium megbízottja a szobát átveszi. A szobaátvételekor ellenőrzésre kerül a szoba tisztasága, a dekorációk eltávolítása (beleértve a szoba- és szekrényajtó külső és belső felületét is), a bútorzat helyre igazítása és a szoba általános állapota összevetésre kerül a beköltözéskor kitöltött dokumentumban foglaltakkal. Nem megfelelő állapot esetén a szoba lakói részére az ellenőrzést végző személyek (gondnok vagy megbízott és a HÖK képviselője) az SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 124. § (1) bekezdése alapján mulasztási díjat állapíthat meg, melynek mértéke 3000,- Ft/fő (takarítási díj).

(3) Előzetes regisztráció a kiköltözéshez

Annak érdekében, hogy a (2) pontban ismertetett szobaátvétel lehetőség szerint fennakadás nélkül, gördülékenyen menjen, a kiköltöző kollégistáknak előre regisztrálniuk kell magukat.

2017. június 19-től a kiköltözés előzetes regisztrációhoz kötött,
kiköltözni, leszerelni e nélkül nem lehet!
KIKÖLTÖZNI CSAK MUNKANAP LEHET!

Regisztrálni 2017. június 14-től lehet a kollégiumi épületek portáin elhelyezett nyomtatványon a tervezett kiköltözés napját megelőző munkanap 1500 óráig!

Tisztelettel kérjük a kiköltözőket, hogy az előre vállalt időpontra a szobából minden személyes tárgyukat pakolják ki és végezzék el a szoba takarítását, a szoba legyen átvételre kész.

A szoba átvétele után a szobába visszamenni már nem lehet!

Bolyai Kollégium