Nemdohányzók védelméről szóló törvény változása

május 24th, 2016

Tisztelt Kollégisták!

Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény több helyen módosításra került.

A kollégiumokat is érintő változásokat Pintér Zoltán üzemeltetési igazgató úr lentebb olvasható levelében foglalta össze. (A levél pdf formátumban itt érhető el.)

Kérjük a levélben foglaltak betartását!

dohanyzas_modositas_p1dohanyzas_modositas_p2

Bolyai Kollégium

Categories: Hírek, információk Tags:

Silentium

május 17th, 2016

Alább olvasható Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes asszony levele a vizsgaidőszak tartamára kihirdetett Silentium-ról.

silentium_ 2015_2016_2

Categories: Hírek, információk Tags:

Kollégiumi felvételi ütemterv a 2016/2017. tanévre

április 1st, 2016

Tisztelt Hallgatók!

A Kollégiumi Bizottság a 2016. március 30-án megtartott ülésén elfogadta a következő tanév kollégiumi felvételi eljárásának ütemtervét.

Ezúton hívom fel  minden kollégiumi elhelyezésre pályázó figyelmét az ütemtervben foglalt határidők megismerésének és betartásának fontosságára.

Az alábbi tájékoztató plakát kifüggesztésre kerül a kollégiumi épületekben, letölthető és elektronikusan olvasható pdf formátumban itt.

felveteli_utemterv_20162017plakat_resized

Te is lehetsz kollégista!

február 2nd, 2016

Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiuma várja jelentkezésüket! Minden hallgatói státusszal rendelkező személy pályázhat kollégiumi elhelyezésre a finanszírozás módjától és a képzés jellegétől függetlenül.

A feltöltetlen férőhelyekre a hatályos szabályzatok alapján passzív hallgatói jogviszonyú hallgatók is pályázhatnak.

Az évközi kollégiumi felvételhez csak a pályázati lap kitöltése és leadása szükséges, más dokumentum vagy igazolás nem előfeltétele a sikeres pályázatnak.

A pályázati lap a Bolyai Kollégium honlapján elérhető; megtalálhatják a Hallgatóknak\Formanyomtatványok menüben Évközi pályázati lap a 2015/2016. tanévre néven. (Letöltés!)

A kitöltött és aláírt pályázati lapokat az E/2. kollégium 15. szobájában lehet leadni. Jelentkezési határidő nincs, az elbírálás folyamatos.

A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak:

Bolyai Kollégium

Tájékoztató – A rendezvények tartásáról a Bolyai Kollégium épületeiben

december 16th, 2015

A Miskolci Egyetem Bolyai Kollégium ezúton tisztelettel felhívja a Kollégisták figyelmét az alábbiakban kötelezően betartandó rendre.

(1) A Kollégiumi Bizottság 2015. december 16-i ülésén megvitatta és elfogadta a Rendezvénykérelem formanyomtatvány új változatát. A mai naptól minden rendezvényt az új nyomtatványon kell kérelmezni!

A nyomtatvány elérhető a Bolyai Kollégium honlapján a következő címen:

http://kollegium.uni-miskolc.hu/hallgatoknak/formanyomtatvanyok/

(2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell a Vendégnévsort is, nélküle azt benyújtani nem lehet. A Vendégnévsor nélkül benyújtott kérelmeket nem bíráljuk el!

(3) A Bolyai Kollégium területén rendezvény vagy bármilyen összejövetel – különös tekintettel Szilveszter estéjére – engedély nélkül nem tartható! A nem engedélyezett rendezvények résztvevőivel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezünk!

(4) A 2015. december 31-én tartandó rendezvények kérelmezésének legvégső határideje és a kérelmek leadásának helye (ameddig a megfelelően kitöltött és véleményeztetett kérelmek a kollégium igazgatóságán leadhatóak):

2015. december 28. 16:00 óra, az E/2. épület földszintje vagy az E/2. épület portája.

(5) Az engedélyezett rendezvényeken csak azok lehetnek jelen, akik a Rendezvénykérelemhez csatolt Vendégnévsoron szerepelnek.

Egy kollégista 1 (azaz egy) fő vendéget fogadhat a Szilveszter estéjére engedélyezett rendezvényen. Az engedélyezett rendezvények időtartamára a Vendégek befogadói nyilatkozat és díjfizetés nélkül tartózkodhatnak az épületben. Amennyiben az engedélyezett rendezvény vége után is bent kíván maradni a kollégista vendége, akkor befogadói nyilatkozatot kell kitölteni és ennek díját is meg kell fizetni.

Miskolc, 2015. december 17.

Bolyai Kollégium

Categories: Hírek, információk Tags:

Összesített szobabeosztás a 2015/2016-os tanévre

augusztus 31st, 2015

Az alábbi linkeken megtekinthetik a 2015/2016-os tanév összesített szobabeosztásait Neptun azonosító szerinti és épületek szerinti bontásban:

Bolyai Kollégium

Az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert hallgatók dokumentumai

augusztus 29th, 2015

A beköltözés folyamatosságát segítendő az alábbiakban megtalálják az Uni-Hotel  Diákotthonba felvételt nyert hallgatók által aláírandó szerződést. Kérjük tanulmányozzák át, ismerjék meg!

Az Uni-Hotel Diákotthonba költözők figyelmébe ajánljuk hallgatói weboldalukat!

Az oldalon megtalálják a megismerendő dokumentumokat a Tűzvédelmi szabályzattól a Dohányzás tájékoztatóig. Az intézmény speciális szabályai és rendje miatt, kérjük alaposan tanulmányozzák át a hallgatóknak szóló anyagokat!

Bolyai Kollégium

A beköltözés dokumentumai – Bolyai Kollégium

augusztus 28th, 2015

A Bolyai Kollégium épületeibe (E/1-E/6.) felvételt nyert hallgatóknak beköltözéskor (felszereléskor) ki kell tölteni a Bentlakási szerződést és meg kell ismerni és el kell fogadni a Munkavédelmi utasításban és a Tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat.

Kérjük a beköltözni szándékozó hallgatókat, hogy az alább elérhető dokumentumokat a beköltözés előtt olvassák el és tanulmányozzák azok tartalmát. Az iratokból a beköltözéskor mindenki saját példányt kap.

Bolyai Kollégium

Beköltözés megtagadása tartozás miatt

augusztus 28th, 2015

Felhívjuk a listán szereplő hallgatók figyelmét, hogy amennyiben tartozásukat a Neptun rendszeren keresztül nem egyenlítik ki, akkor a kollégiumba nem költözhetnek be és férőhelyüket elveszíthetik.

A lista 2015. augusztus 27.-én 8:00-kor készült és az akkori állapotokat tükrözi, ezért – értelemszerűen – az azóta történt befizetéseket nem tartalmazza.

Bolyai Kollégium

Fontos tájékoztatás az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert hallgatók számára

augusztus 28th, 2015

Felhívjuk az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert hallgatók figyelmét, hogy az 53. Közgazdász-vándorgyűlés résztvevőinek elszállásolása miatt kollégistáink egy része csak később tud beköltözni. Alább olvasható Sulák László kollégiumigazgató levele:

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Miskolci Egyetemen 2015. szeptember 03-04.-én megrendezésre kerül az 53. Közgazdász-vándorgyűlés.

A vándorgyűlés résztvevői az Uni-Hotelben kerülnek elhelyezésre.

A kollégiumi férőhelyét   a   Miskolci   Egyetem   rektora  a   ME-HÖK   egyetértésével 2015. szeptember 03.-án és 04.-én  igénybe veszi.

Az Uni-Hotelbe szeptember 1-én felszerelésre nincs lehetősége, ezért beköltözni 2015. szeptember 6.-án 9-15 óra között tud.

Üdvözlettel:

Sulák László
kollégiumigazgató