Bejárat > Beköltözés, Hírek, információk, Kiköltözés > Leszerelési és beköltözési információk

Leszerelési és beköltözési információk

június 27th, 2011 Szepesi Gábor

Értesítem a kollégiumban lakó hallgatókat, hogy a leszerelés és a 2011/2012-es tanévre való beköltözés az alábbiak szerint történik:

A leszerelés legkésőbb 2011. június 30 -ig (csütörtök)

10.00 óráig kötelező jellegű.

A leszerelés feltétele, hogy kollégiumi díj tartozása ne legyen (díja 2011. június végéig rendezve legyen).

Felhívom a hallgatóink figyelmét arra, hogy a felvett kollégiumi felszerelési eszközöket, tárgyakat maradéktalanul le kell adni. „A Bolyai Kollégium Házirendje” 2§ 4 pontjának betartására. „A kollégisták kiköltözéskor kötelesek szobájukat rendben és tisztán átadni.”

Szakmai gyakorlatot (termelési gyakorlat, nyelvtábor stb.) Miskolcon teljesítő hallgatók kollégiumi férőhelyeiket a gyakorlat első napját megelőző napon foglalhatják el az E/1-es kollégiumban. Egyetemünk szakmai gyakorlatos hallgatói 600-Ft/fő/éj áron vehetik igénybe a kollégiumi férőhelyet, amelyet érkezéskor a portán kell fizetni.

Munkavégzés céljából itt tartózkodó nappali tagozatos hallgatók:        700-Ft/fő/éj

Nyelvtanfolyamon részt vevő hallgatók által fizetendő díj:                      800-Ft/fő/éj

Szakmai gyakorlatnak minősülő nyelvtanfolyam esetén: 600-Ft/fő/éj

Az összegek az ÁFA-t tartalmazzák.

A 2011/2012-es tanévre a kollégiumba felvett felsőbb éves hallgatók férőhelyeiket legkorábban:

2011. augusztus 29. (hétfő)                                                            9.00-15.00 óra között

2011 augusztus 30. (kedd)                                                              9.00-15.00 óra között

folyamatosan, foglalhatják el. Aki a beköltözési időpontot követő 3 napon belül a helyét nem foglalja el, vagy erről a kollégium igazgatóját írásban nem értesíti, annak a kollégiumi férőhelyét az illetékes kari KB. mással tölti be. Amennyiben valaki nem veszi igénybe a férőhelyét, vagy azt jogosulatlanul másnak engedi át, azt az illetékes kari kollégiumi bizottság javaslata alapján a kollégium igazgatója kizárja. (ME SZMSZ III. kötet Hallgató Követelményrendszer a Bolyai Kollégium Felvételi Szabályzata 173/B.§ (9) bekezdés.)

A felszerelés feltétele:

érvényes felvétel a kollégiumba

- nincs kollégiumi díj és egyéb tartozása, és a kollégiumnak vele szemben kártérítési igénye

- a kollégium igazolványba 1 darab fénykép

- ágyneműhuzat + lepedő

Hozzászólások lezárva