Archívum

A(z) ‘Beköltözés’ kategória archívuma

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI EREDMÉNYEK – 2018/2019. tanév

június 14th, 2018

Az Elektronikus Pályázati Rendszeren keresztül benyújtott kollégiumi pályázatokat a kari felvételi bizottságok elbírálták.

Az eredmények karonként:

A felvételt nem nyert hallgatók az Elektronikus Pályázati Rendszeren keresztül  jogorvoslati vagy méltányossági kérelmet nyújthatnak be 2018. július 2. hétfő 24:00 óráig.

Bolyai Kollégium

Nyári Kollégium 2018

június 7th, 2018

Tájékoztató

Bolyai Kollégium – Nyári Kollégium 2018

Tisztelt Hallgatók!

A Bolyai Kollégium idén is lehetőséget biztosít a Miskolci Egyetem hallgatói számára a nyári benntartózkodásra. A jelentkezők az E/5. kollégiumi épületbe kérhetik elhelyezésüket július és augusztus hóban. A tervezett nyári munkálatok és programok miatt más épületben a hallgatókat nem áll módunkban elszállásolni.

Az elhelyezést nyert hallgatók leghamarabb 2018. június 29-én péntek 14:00 órától költözhetnek be és legkésőbb 2018. augusztus 31-én 9:00 óráig kell elhagyniuk férőhelyüket.

Azoknak a kollégistáknak, akik július 1-től nyári elhelyezést nyertek és az E/1, E/2, E/3, E/4 és E/6 épületekben laknak nyári férőhelyüket legkésőbb 2018. július 2-án hétfő 18:00 óráig el kell foglalniuk.

A Jelentkezési lap leadási határideje 2018. június 22. 12:00 óra. Ezen időpontig leadott Jelentkezési lapok esetében tudjuk figyelembe venni a kéréseket (pl. szobatársak és szoba kiválasztása). A beköltözéskor előnyt élveznek azok a Hallgatók, akik kérvényüket a fenti határidőig leadták és a szállásdíjukat kifizették 2018. június 28. 22:00 óráig!

Nyári elhelyezést kérvényezni a Jelentkezési lap leadásával lehet. A kitöltött és aláírt nyomtatványt a Bolyai Kollégium igazgatóságán kell leadni ügyfélfogadási időben az E/2. épület Fsz. 9. helyiségében.

A nyomtatvány megtalálható a Bolyai Kollégium honlapjána Hallgatóknak/Formanyomtatványok/ menüben vagy közvetlenül letölthető innen!

Jelentkezéseket csak a fenti nyomtatványon fogadunk el!

A Nyári Kollégium díja (mely az ÁFA-t tartalmazza):

Kötelező szakmai gyakorlatot teljesítő Miskolci Egyetem hallgatóknak (igazolással):

15000,- Ft/fő/hó

500,- Ft/fő/éj

Miskolci Egyetem hallgatóinak:

36000,- Ft/fő/hó

1200,- Ft/fő/éj

Miskolci Egyetem külföldi hallgatóinak (pl. ERASMUS, Stipendium Hungaricum, PhD):

36000,- Ft/fő/hó

1200,- Ft/fő/éj

Miskolci Egyetem PhD hallgatóknak (államilag finanszírozott képzés):

9000,- Ft/hó

Miskolci Egyetem PhD hallgatóknak (államilag nem finanszírozott képzés):

14800,- Ft/hó

A szakmai gyakorlaton való részvételt a szakmai gyakorlati hely által kiállított dokumentummal igazolni szükséges és azt a kérvénnyel együtt le kell adni.

Beköltözés előtt készpénzzel (bankkártyás vagy más fizetési mód nem lehetséges), számla ellenében 1 havi díjat előre meg kell fizetni, ha a tervezett benntartózkodás ennél rövidebb, akkor annak teljes összegét.

Befizetni az E/5 kollégium portáján lehet
2018. június 26. kedd 10:00 órától 2018. június 28. 22:00 óráig.

A nyári kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatban további információt az E/2. épület fsz. 9. szobájában, a 46/565-111/14-91-es telefonszámon vagy a koll.szallas@uni-miskolc.hu elektronikus levelezési címen kaphatnak.

Miskolc-Egyetemváros, 2018. június 6.

Sulák László

kollégiumigazgató

A fenti tájékoztató pdf formátumban innen tölthető le.

Még lehet jelentkezni a kollégiumba a következő tanévre

május 17th, 2018

Tisztelt HallgatóK!

Felhívjuk figyelmüket, hogy kollégiumi férőhelyre a 2018/2019-es tanévre

2018. május 22. (kedd) 24:00 óráig

lehet jelentkezni a Miskolci Egyetem Elektronikus Pályázati Rendszerén keresztül.

  • Az  Elektronikus Pályázati Rendszer itt érhető el.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseivel a Kollégiumi Bizottság tagjaihoz fordulhat.

  • A KB tagjainak elérhetősége itt megtalálható.

Sikeres pályázatot, üdvözlettel,

Bolyai Kollégium

Kollégiumi felvételi a következő tanévre

április 5th, 2018

A kollégiumi felvételi eljárás ütemtervét elfogadta a ME-HÖK Kollégiumi Bizottsága.

felveteli_utemterv_2018_2019_A3_plakat_webpage_edited

A felvételi eljárás 2018. április 24-én kezdődik és 2018. május 22. éjfélig tart.

A pályázatokat benyújtani az Elektronikus Pályázati Rendszeren keresztül lehet!

Kollégiumi felvételi ütemterv a 2018/2019. tanévre (PDF dokumentum).

Kollégiumi férőhelyek elfoglalása – legvégső időpont

szeptember 7th, 2017

Felhívjuk a felvételt nyert kollégisták figyelmét!

A KMVSZ 48.§ (8) bekezdése szerint:

„Amennyiben a kollégiumi elhelyezésben részesített hallgató a részére biztosított kollégiumi elhelyezést önhibájából a ME-HÖK KB által meghatározott időpontig nem foglalja el, vagy a kollégiumból a tanév során kiköltözik, a tanévben újbóli kollégiumi elhelyezésben csak rendkívül indokolt esetben részesülhet.”

A Kollégiumi Bizottság által meghatározott időpont: 2017. szeptember 8. péntek 9:00 óra.

Bolyai Kollégium

Kollégiumi szobabeosztás 2017/2018. tanév

augusztus 31st, 2017

Alább találhatják az összesített kollégiumi szobabeosztást, ami az Egyetemmel szemben tartozókkal is ki lett egészítve:

Tudnivalók az ideiglenes férőhelyekről!

Bolyai Kollégium

Beköltözés megtagadása tartozás miatt

augusztus 31st, 2017

A kollégiumba beköltözni csak akkor lehet, ha a hallgatónak tartozása nincs, azaz minden a Neptun rendszerben kiírt tételét kiegyenlitette.

Bolyai Kollégium

Tájékoztató az ideiglenes helyre felvételt nyert hallgatók részére

augusztus 31st, 2017

A Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumába (Uni-Hotel Diákotthon épülete és az E/1-E/6. épületek) jelentkezők létszáma idén is meghaladta a feltölthető hallgatói férőhelyek számát. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb hallgató kerülhessen be a kollégiumba néhányukat csak ideiglenes helyen tudjuk elhelyezni.

Az ideiglenes hely azt jelenti, hogy a Bolyai Kollégium 2018. június 29-ig vállalja a felvételt nyert hallgatók elhelyezését azzal a feltétellel, hogy a hallgató megértette és tudomásul veszi, hogy a beköltözéstől a fenti időpontig a kollégium felajánlhat más férőhelyet a hallgatónak, aki köteles oda átköltözni.

Aki a fenti feltételeket nem fogadja el, azt nem tudjuk beköltöztetni. Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

Bolyai Kollégium

Tájékoztató – a beköltözés dokumentumai

augusztus 31st, 2017

A Bolyai Kollégium E/1-E/6. épületeibe felvételt nyert hallgatóknak beköltözéskor (felszereléskor) ki kell tölteni a Bentlakási szerződést és meg kell ismerni és el kell fogadni a Munkavédelmi utasításban és a Tűzvédelmi utasításban foglaltakat.

Kérjük a beköltözni szándékozó hallgatókat, hogy az alább elérhető dokumentumokat a beköltözés előtt olvassák el és tanulmányozzák át. Az iratokból a beköltözéskor mindenki saját példányt kap, azokat előre kinyomtatniuk nem kell!

A bentlakási szerződés – elsősorban – a nemzetközi hallgatók miatt kiegészült, kérjük felsőbbéves hallgatóinkat ők is tanulmányozzák át a már ismerős iratokat!

Az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyert hallgatók szerződése

Bolyai Kollégium

Felszerelési tájékoztató az Uni-Hotel Diákotthonba felvételt nyertek részére

augusztus 31st, 2017

2017/2018 TANÉV

FELSZERELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az UNI-HOTEL Diákotthonba felvételt nyert bérlők részére

A 2017/2018-as tanévre a Diákotthonba felvett hallgatók férőhelyeiket

2017.szeptember 01-én (péntek) 08:00 óra – 16:00 óra között és 2017.szeptember 03-án (vasárnap) 08:00 óra ­– 16:00 óra között folyamatosan foglalhatják el.

Aki a beköltözési időpontot követő öt napon belül a helyét nem foglalja el és erről a Diákotthon igazgatóját írásban nem értesíti, annak a diákotthoni férőhelyét az illetékes Kari Kollégiumi Bizottság mással tölti be. Amennyiben nem veszi igénybe a férőhelyét, vagy azt jogosulatlanul másnak engedi át, azt az illetékes Kari Kollégiumi Bizottság javaslata alapján a Miskolci Egyetem Bólyai Kollégium Igazgatója kizárja (ME SzMSz III. kötet hallgatói követelményrendszer a Kollégiumok Működésére Vonatkozó szakasz 48§ (10) bekezdés).

A felszerelés feltételei:

-          Érvényes felvétel a Diákotthonba

-          Nincs kollégiumi díj tartozása és a kollégiumnak vele szemben kártérítési igénye.

-          2 db fénykép (1 db a diákotthoni igazolványra, 1 db a személyi adatlapra)

-          Ágyneműhuzatot, lepedőt szerződés szerint biztosítunk.

FIGYELEM!!

A hivatalos beköltözést, „felszerelést” követően szobacserére, férőhelycserére nincs lehetőség!

Kérem, elhelyezési (szobabeosztási) ügyben kérelmével az illetékes ME HÖK kari KB elnökét keresse a beköltözést / „felszerelést” megelőzően.

Káelné Kovács Rita

Miskolci Diákotthon Kft.

Ügyvezető